Bedrijfsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval

De meeste mensen brengen een aanzienlijk deel van hun week door op het werk. De kans dat er zich hier een ongeluk voordoet is dan ook even groot als de kans op een ongeluk thuis of op straat. Als het ongeval plaatsvindt op uw werk, of als gevolg van uw werkzaamheden, wordt er gesproken van een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval kan daadwerkelijk op de werkvloer plaatsvinden, maar ook bijvoorbeeld op een bouwlocatie, bij het werken aan de weg of op een andere locatie waar u werkt. Als u van of naar uw werk betrokken raakt bij een ongeval, wordt dit niet als bedrijfsongeval gezien.

Het is goed mogelijk dat u aan een bedrijfsongeval tijdelijk of permanent letselschade overhoudt. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken been door een nare val van een steiger of door een uitglijder over een natte vloer. Ook als u RSI oploopt door veelvuldig computergebruik, of rugklachten door het werken met ondeugdelijk materiaal, wordt dit als een bedrijfsongeval gezien.

Belang van letselschadespecialist na bedrijfsongeval

Als u op uw werkplek lichamelijke of geestelijke schade oploopt, kunt u dit verhalen op (de verzekeraar van) uw werkgever. Een letselschadespecialist kan u hier uitstekend bij ondersteunen. Wij regelen voor u een letselschadeadvocaat die zorgt dat u op de juiste wijze wordt gecompenseerd voor de schade die u hebt geleden. Hij vecht voor uw belangen, maar houdt er ook rekening mee dat de afhandeling van uw letselschade soepel verloopt. Bij een bedrijfsongeval is dit wellicht nog belangrijker dan bij een andere oorzaak van letselschade; de tegenpartij is bij een bedrijfsongeval immers uw werkgever en als het enigszins mogelijk is wilt u na uw herstel weer gewoon aan het werk. De letselschadespecialist zorgt ervoor dat de verhouding tussen u en uw werkgever niet meer dan noodzakelijk onder druk komt te staan. Wilt u de hulp inschakelen van een ervaren, deskundige letselschadespecialist? Vraag dan geheel vrijblijvend een gratis intakegesprek bij ons aan.